บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ 18-55 ปี
 • หญิง อายุ 18-50 ปี
 • วุฒิการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง สมบูรณ์
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 25 - 55 ปี
 • วุฒิการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าชุดในงานรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รายได้/สวัสดิการ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย และหัวหน้าชุด

 • ค่าจ้าง จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 • ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
 • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามกฎหมาย
 • เงินเบิกล่วงหน้า / เงินอนุบาล
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าที่พักตามระเบียบบริษัท
 • วันลาต่างๆตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่สายตรวจ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุตั้งแต่ 25 - 55 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานตามตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง สมบูรณ์
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

รายได้/สวัสดิการ ตามระเบียบบริษัท

 • ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
 • ค่าน้ำมันรถ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าสึกหรอ
 • เงินรางวัลพิเศษ
 • ประกันสังคม ตามกฎหมาย
 • กองทุนเงินทดแทน ตามกฎหมาย
 • วันหยุดต่างๆ วันลา ตามกฎหมาย