บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด

จัดหา รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่

โรงงานอุตสาหกรรม

คลังสินค้า โกดัง

คอนโดมีเนียม

อาคารสำนักงาน

โรงแรม

สนามกอล์ฟ

นิคมอุตสาหกรรม

บริษัท ห้าง ร้าน

งานรับเหมาดูแลสถานที่

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น พัฒนางานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นบริษัทฯ
ที่มีมาตรฐานสูง ด้วยคุณภาพของผลงาน และการบริการที่ทันสมัย
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการตลอดเวลา

ลูกค้าที่ไว้วางใจให้ดูแลรักษาความปลอดภัย