บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด

ประวัติ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด

  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสคิว ทเว็นตี้โฟร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2553 บริษัทฯ เปิดทำการมาแล้วมากกว่า 9 ปี ผู้บริหารและทีมงานที่ปรึกษาบริษัทฯ มีประสบการณ์การบริหารงานบริษัทรักษาความปลอดภัยมากกว่า 20 ปี ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและเชื่อมั่นในการให้บริการของบริษัทฯมากกว่า 150 หน่วยงาน หลากหลายกลุ่ม ธุรกิจ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าและโกดัง อาคารสำนักงาน สนามกอล์ฟ คอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ ต่างจังหวัด บริษัทฯ มีพนักงานรักษาความปลอดภัยให้บริการ ทั้งชายและหญิง อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นสมาชิก สมาคมผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยและได้รับรางวัลสถานประกอบการรักษาความปลอดภัยดีเด่นแห่งปี 2559 2560 2561 และ 2562 สี่ปีติดต่อกัน และยังได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพจาก ISO9001 : 2015

นโยบายบริษัทฯ

  • ให้ความมั่นใจกับผู้ว่าจ้าง โดยเน้นเรื่องคุณภาพและการให้บริการที่ดีที่สุด
  • ให้การดูแล ธำรงรักษา ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในทุกๆ ด้านของงานรักษาความปลอดภัย
  • ปรับปรุง ยกระดับงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
  • ต้องยึดมั่นในความโปร่งใส เที่ยงธรรมและเป็นธรรม ต่อผู้ว่าจ้างและลูกจ้าง
  • ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎหมายแรงงานแห่งรัฐในเรื่องค่าจ้างผลตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งการดูแล ช่วยเหลือสังคม